Biz hep kendimizi öne çıkarır suçu, hataları, yapılan yanlışlıkları kendimizde aramak yerine başkalarında göstermeye çalışırız. Bunu da bir marifet bilir ve kendimizi kusursuz göstermeye çalışırız. Halbuki, bu bizim en büyük yanlışımızdır. Mesela derslerimiz iyi gitmez ve nefsimizi tatmin için hocayı bahane eder, hoca bana gıcık, beni sevmiyordu v.b sözlerle nefsimizi melekmiş gibi gösteririz.

Biz en son ne zaman nefis muhasebesi yaptık ve nefsimizin yanlışlığını görmeye çalıştık? Maalesef bu bizde en büyük kusur. Ayağımız taşa takılır, “niye önüme bakmadım veya benim bu yolda ne işim var” gibi nefis muhasebesi yerine suçu o akılsız, cansız taşa verir “bu taş olmasaydı düşmezdim” deriz. Sadece burada değil, hayatımızın her yönünde bu böyle maalesef.

Eşimizle kavga eder, bundaki hataları kendimizde aramak yerine, “ne varsa suç onundu” deriz. Peki bizde hiç mi hata yok. Biz hatasız mıyız ki, her işimizde suç başkalarında oluyor. Peki nefis dedik, bu nefis nedir ki, bütün hataların başıdır.

Bir rivayette vardır ki:

“İblis, Hz Adem(as)’in yaradılma esnesında altından, üstünden, sağından, solundan, her tarafından rahatça girip çıktıktan sonra, bunu çok rahat bir şekilde kandırabilirim” demiş.

İnsanın en büyük zafiyeti, nefsidir. “Karun, Hz Musa(as)’ın yanına gelir ve kendisinin zengin olması için Rabbine dua etmesini ister. Hz Musa, dua eder ve Karun zengin olur. Hz Musa, zekat toplamaya gittiği zaman, bu malı ben kazandım, ben zekat vermem. Hatta daha da ileri giderek, peygamberlik benim hakkımdı, ben peygamber olmalıydım” demiş. Nefsinin kendisini nereye götürdüğünü görmeden, Allah’ın azabıyla karşılaşmış.

Bizim de hayatımız böyle olmadan, nefis gözlüğünü çıkaralım. Büyük yanlışlara düşmeden, hatamızı bilip, hatasız olmaya değil hatlarımızı azaltmaya çalışalım.

Belki görünürde suçumuz yoktur ama hakikatte suçumuz var ama biz ya bilmeyiz ya da farkında olmayız. Hesabını veremeyeceğimiz hatalardan kaçalım. Büyüklerin dediği gibi “ayağımız taşa takılsa Ya Rabbi, suçum neydi diye kalbinizi yoklayın”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir